Firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWANY JERZY NOWAK oferuje kruszywa, piaski oraz żwiry wykorzystwyane z przemyśle drogowym i budowlanym. 

Posiadamy kryszywa kopalniane jak również kruszywa własnej produkcji takie jak recykling betonowy, recykling kamieny oraz rozkrusz asfaltowy, które z powodzeniem moża wykorzystać jako:

  • materiał na podbudowy, nasypy, umocnienia gruntu
  • materiał filtrujący do opasek drenażowych
W naszej ofercie znajuduje się też humus, ziemia organiczna. 

Nasz asortyment:

  • recykling ceglany 0/63,5 mm
  • recykling betonowy 0/63,5 mm
  • recykling kamienny 0/63,5 mm
  • rozkrusz asfaltowy 0/63,5 mm
  • zwietrzelina/zwietrzelina siana
  • piasek/piasek płókany 0/2 mm
  • pospółka
Kruszywa kopalniane bazaltowe/żwiry: 
  •  2/8, 8/16, 2/16, 16/31,5 mm
Close Menu